Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Yleistä > Listausnäkymät

Listausnäkymät

Tulosta

Jokainen moduuli avautuu listausnäkymään, jossa on monipuolisia lajittelu ja suodatus toimintoja.

1. Asiakaslistaus perusvalikko avattuna.
2. Sarakevalinta ikkuna

Listausvalikko avautuu hiiren oikealla napilla. Erilaisia valikoita avautuu myös mm. Sarakeotsikoiden, Ryhmityspaneelin ja Alatunnisteen päältä ja valikoiden sisältö vaihtelee sen hetkisten asetusten mukaan. Perusvalikon valintojen selitykset:

 • Lajittele nousevasti: Lajittelee valitun sarakkeen nousevasti aakkosjärjestykseen.
 • Lajittele laskevasti: Lajittelee valitun sarakkeen laskevasti aakkosjärjestykseen.
 • Poista järjestys: Poistaa lajittelun valitulta sarakkeelta.
 • Ryhmitä tämän sarakkeen mukaan: Ryhmittelee listauksen valitun sarakkeen mukaan.
 • Ryhmityspaneeli: Näyttää sarakeotsikoiden yläpuolella paneelin, jolla voi ryhmitellä listauksen vetämällä sinne yhden tai useamman sarakeotsikon.
 • Piilota sarake: Piilottaa valitun sarakkeen.
 • Sarakkeenvalitsin: Näyttää kuvassa 2 näkyvän sarakevalinta ikkunan, jonka kautta voi muokata listauksessa näkyviä sarakkeita.
  • Sarakkeen lisääminen listaukseen: Vedä sarakkeen otsikko listauksen otsikkoriville haluttuun kohtaan.
  • Sarakkeen piilottaminen: Vedä sarake listauksesta Sarakevalinta -ikkunaan.
 • Hakupaneeli: Näyttää listauksen yläosassa vapaan hakukentän, jolla voi etsiä tekstiä koko listauksesta.
 • Otsikko suodatus: Lisää sarakeotsikoihin Excel-tyylisen monivalintasuodatuksen.
 • Suodattimen rakennin: Näyttää edistyneen suodatusehdon rakennustyökalun.
 • Suodatusrivi: Näyttää sarakeotsikoiden alapuolella rivin, jolla voi suodattaa listausta kunkin sarakkeen arvoilla.
 • Suodatusrivin valikko: Näyttää suodatusrivin kenttien perässä valikkonapin, josta voi vaihtaa suodatuksessa käytettävää operaattoria. Tekstisarakkeiden oletus operaattorina on Sisältää, muissa on Yhtäsuuri.
  • Alkaa: Suodattaa rivit, joiden sarakkeen arvo alkaa syötetyllä merkkijonolla
  • Sisältää: Suodattaa rivit, joiden sarakkeen arvo sisältää syötetyn merkkijono jossain kohtaa
  • Ei sisällä: Suodattaa rivit, joiden sarakkeen arvossa ei ole syötettyä merkkijonoa.
  • Loppuu: Suodattaa rivit, joiden sarakkeen arvo loppuu syötetyllä merkkijonolla
  • Yhtäsuuri: Suodattaa rivit, joiden sarakkeen arvo on syötetty merkkijono
  • Erisuuri: Suodattaa rivit, joiden sarakkeen arvo ei ole syötetty merkkijono
 • Alatunniste: Näyttää alatunniste rivin, jossa näytetään ennalta asetettuja summa-arvoja ja jonne voi itse valita laskettavia summafunktioita.
 • Jatkuva sivutus / Sivutus: Vaihtaa listauksen sivutuskäytäntöä:
  • Jatkuva sivutus: Näyttää jatkuvan listauksen, joka lataa ruudullisen rivejä kerrallaan ja uudet rivit latautuvat automaattisesti ruutua vieritettäessä.
  • Sivutus: Näyttää listauksen perinteisinä sivuina, joiden rivimäärän voi valita alaosan sivutusrivin oikean reunan valikosta.
 • Vienti: Tallentaa listausnäkymän rivit PDF- tai Excel muodossa.
 • Valinnat: Sisältää listauskohtaisia lisäsuodatuksia tai toimintoja, esim. näytetäänkö poistetuiksi merkittyjä rivejä.
 • Nollaa asetukset: Palauttaa listauksen oletusnäkymän
3. Rivivalintavalikko

Listauksen sarakkeiden järjestystä voi muuttaa vetämällä sarakeotsikoita eri kohtiin otsikkorivillä. Sarakkeiden lajitteluja voi vaihtaa sarakeotsikkoa klikkaamalla. Lajittelu useiden sarakkeiden mukaan onnistuu klikkaamalla sarakkeita halutussa järjestyksessä Shift-nappi painettuna. Lajittelun voi poistaa klikkaamalla saraketta Ctrl-nappi painettuna.

Jos listauksen vasemmassa laidassa on sarake, jossa on valintalaatikoita, voi sen sarakkeen otsikkorivillä olevasta napista avata valikon jonka kautta voi valita tai poistaa valinnat kaikilta kyseisellä sivulla olevilta riveiltä.

Listaukset Toiminnanohjaus Yleistä