Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Yleistä > Kohdistustiedot

Kohdistustiedot

Tulosta

Lähes kaikilla tapahtumilla on seuraavat neljä kohdistustietoa, joiden avulla voidaan eritellä kuluja ja tuottoja tarkemmalla tasolla:

 • Kustannuspaikka: Pysyvä liiketoiminnan osa-alue, jota halutaan seurata yritystasolla. Määritellään asetuksissa, jossa kustannuspaikoista voidaan muodostaa organisaatiorakenne.
 • Projekti: Joko sisäisesti tai asiakkaalle tehtävä, pienempi tai suurempi työkokonaisuus, joka alkaa ja päättyy jossain vaiheessa.
 • Työnumero: Projekti voidaan pilkkoa pienempiin, toisiinsa liittyviin kokonaisuuksiin työnumeroilla.
 • Tunniste: Jos mikään edellisistä ei oikein sovi tähän määritelmään. Määritellään asetuksissa.

Oletuskohdistukset

Seuraaville tietueille voi syöttää oletuskohdistukset:
 • Asiakas: Kustannuspaikka ja tunniste
 • Henkilöstö: Kustannuspaikka ja tunniste
 • Varasto: Kustannuspaikka
 • Varastopaikka: Kustannuspaikka ja tunniste
 • Projekti: Kustannuspaikka ja tunniste
 • Työnumero: Projekti, kustannuspaikka ja tunniste

Kohdistusten periytyminen

Kohdistustiedot voivat periytyä tapahtumille niihin liittyviltä "ylemmän" tason tietueilta. Esimerkiksi työaikakirjaukselle tulevat kohdistukset voivat periytyä työntekijän tietoihin syötetyistä oletustiedoista.

 Oletuskohdistukset periytyvät seuraaville tapahtumille tässä järjestyksessä:

 • Projekti: Jos projektille on merkitty asiakas, tulee projektin kustannuspaikka ja tunniste asiakasrekisteristä, ellei näitä tietoja ole projektille erikseen vaihdettu.
 • Työnumero: Sama käytäntö kuin projektilla, mutta projektille tehdyt kohdistukset menevät asiakkaan kohdistusten yli.
 • Työaikakirjaus: Kustannuspaikka tulee oletuksena henkilöstöstä. Jos kirjaus kohdistetaan projektille ja/tai työnumerolle, tulevat kustannuspaikka ja tunniste projektilta/työnumerolta.
 • Varastotapahtuma: Suoraan varastoon tehtävien varastotapahtumien kohdistukset tulevat varastosta tai varastopaikalta, jos varastossa ei ole kohdistuksia. Kohdistukset myös riippuvat tehtävien tapahtumien tyypistä, esim. varastosiirroissa tulee erilaisia kohdistuksia riippuen lähde- ja kohdevarastopaikkojen tyypeistä.
 • Osto- ja myyntitilausrivit: Kustannuspaikka ja tunniste tulevat asiakkaan/toimittajan takaa asiakasrekisteristä. Jos rivit ovat varastonimikkeitä, tulevat kohdistukset varastopaikalta tai varastosta. Jos rivit kohdistetaan lisäksi projektille ja/tai työnumerolle, menevät niille määritellyt kohdistukset edellämainittujen kohdistusten yli.
 • Myyntilaskurivit: Toiminta on muuten sama kuin tilausriveillä, mutta projektilaskutuksen kautta tehtävien laskurivien kohdistukset tulevat suoraan laskutettavilta tapahtumilta.
 • Ostolaskurivit: Kustannuspaikka- ja tunnistetiedot tulevat projektilta ja/tai työnumerolta. Yleensä nämä kohdistukset pitää tehdä käsin laskua syötettäessä.
 • Kirjanpidon tiliöinnit: Käsin tehtäviin tapahtumiin kustannuspaikka ja tunniste tulevat projekti ja/tai työnumero kohdistusten mukaan.
Kohdistukset Kohdistus Kustannuspaikka Projekti Toiminnanohjaus Tunniste Työnumero Yleistä