Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Kassanhallinta

Kassanhallinta

Tulosta
Kassavirtakuvaaja. Klikkaa suuremmaksi.

Kassanhallinnassa seurataan käytännössä pankkitilien saldon kehittymistä ja tulevaisuuden kassaennustetta.

Kassavirtaennuste muodostuu kassavirtatapahtumiin syötetyistä tuloista ja menoista, sekä eri moduuleihin syötetyistä toteumista.

Kuvaajanhallinta

Kuvaajaa hallitaan työkalupalkissa olevilla valinnoilla.

 • Päivästä: Kuvaajan aloituspäivä. Tällä valinnalla kuvaajaa voidaan siirtää menneisyyteen tai tulevaisuuteen, jos halutaan tarkastella aikaisempaa kassatilannetta tai pitemmälle syötettyjä ennusteita. Huom! Ennuste alkaa kuitenkin aina viimeisestä saldopäivästä.
 • Pituus: Kuvaajan pituus kuukausina.
 • Tarkkuus: Millä tarkkuudella kuvaajan pisteet näytetään. Valittavissa on kolme vaihtoehtoa:
  • Kuukausi: Kaikki kyseisen kuukauden tapahtumat summataan seuraavan kuun ensimmäiselle päivälle.
  • Viikko: Kaikki kyseisen viikon tapahtumat summataan seuraavan viikon ensimmäiselle päivälle.
  • Päivä: Jokainen tapahtuma näytetään omana päivänään. Kuvaajasta tulee helposti vaikeaselkoinen jos on paljon tapahtumia.
 • Yritys: Ennusteessa ja toteumassa huomioitavat yritykset. Jos mitään ei ole valittu, näytetään kaikki tapatumat ilman yritys rajausta.
 • Moduulit: Tästä valitaan moduulit, joiden tapahtumat huomioidaan ennusteessa. Jos tapahtumien päivämäärä on pienempi kuin kuluva päivä, käytetään tällöin kuluvaa päivää:
  • Myyntireskontra: Myyntilaskut, joiden eräpäivä menee Aikajaksossa määritellyn aikavälin sisään.
  • Myyntitilaukset: Myyntitilaustyypit Tilaus, Vuokraus ja Maksusuunnitelma, jotka eivät ole vielä laskutuksessa. Huomioitava päivämäärä haetaan tilaukselta seuraavassa järjestyksessä, mistä ensin löytyy arvo: Todellinen toimituspäivä, Suunniteltu toimituspäivä tai Päivämäärä. Tähän päivämäärään lisätään sitten maksuehdon mukainen päivä.
  • Maksupostit: Maksupostirivit, joiden suunniteltu laskutuspäivä menee aikavälin sisään.
  • Ostoreskontra: Ostolaskut, joiden eräpäivä menee Aikajaksossa määritellyn aikavälin sisään.
  • Ostotilaukset: Ostotilaukset, jotka eivät ole vielä reskontrassa. Huomioitava päivämäärä haetaan tilaukselta seuraavassa järjestyksessä, mistä ensin löytyy arvo: Toimituspäivä, Tilauspäivä tai Päivämäärä. Tähän päivämäärään lisätään sitten maksuehdon mukainen päivä.
 • Aikajakso: Aikaväli, jonka sisälle toteumassa huomioitavien tapahtumien päivät on osuttava. Ensimmäinen arvo on päivien määrä historiassa, esim. -30. Toinen arvo on päivien määrä tulevaisuudessa, esim. 60. Jos kuluva päivä on esimerkiksi 1.6, saadaan aikaväliksi 2.5 - 31.7
 • Sarjat: Ennusteessa huomioitavat kassavirtatapahtumat.
 • Valinnat: Muita kuvaajaan vaikuttavia asetuksia:
  • Tapahtumat: Näytetäänkö jokainen tapahtumatyyppi omana sarjanaan
  • Pylväät: Näytetäänkö tapahtumasarjat pylväinä vai viivoina
  • Ryhmitä tapahtumat: Ryhmitelläänkö kulu- ja tuottotyyppiset sarjat omiksi Menot ja Tulot sarjoiksi.
  • Positiiviset kustannukset: Näytetäänkö kulut positiivisena. Tämä ei vaikuta myyntien eikä rahoituserien arvoihin.
 • Vähennä toteuma ennusteesta: Vähennetäänkö edellä valittujen moduulien arvot toteumasta (silloin kun toteuma on ennustetta pienempi), vai lisätäänkö toteuma ennusteeseen.
Kuvaajan jälkeen näytetään listaus tapahtumista, joista kyseinen kuvaaja muodostuu.

Tapahtumat

Kassavirtatapahtumat. Klikkaa suuremmaksi.

Kassavirtakuvaajan ennuste muodostuu tapahtumista, joissa tuotot ovat positiivisina ja kulut negatiivisina. Tapahtumat on eritelty sarjoiksi, joita on kuusi eri tyyppiä:

 • Saldot: Tähän syötetään tilien saldot kunakin päivänä. Näistä arvoista muodostuu kuvaajan sininen käyrä.
 • Myynnit: Myyntilaskut
 • Ostot: Ostolaskut
 • Henkilöstökulut: Esimerkiksi palkat, sosiaalikulut yms.
 • Verot: Esimerkiksi ennakko- ja arvonlisäverot.
 • Rahoituserät: Esimerkiksi lainojen lyhennykset ja lainaerien nostot
 • Investoinnit: Investointiostot
Sarjojen arvosarakkeessa näkyy kyseisen sarjan arvojen summa, paitsi saldo-tyyppisillä sarjoilla siinä näkyy päivämäärän mukaan viimeisin saldo.

Ennusteita voi syöttää halutulla aikatarkkuudella esim. päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Saman tyyppisiä sarjoja voi luoda useita helpottamaan käsittelyä, esim. oma sarja joka vuodelle.

Kannattaa huomioida, että kaikki tiedot (saldoja lukuunottamatta) ennen kuluvaa päivää menettävät merkityksensä kassavirtakuvaajassa.

Kassanhallinta Kirjanpito Toiminnanohjaus